Kemudahan

 • Surau Lelaki dan Surau Perempuan
 • Ruang makan yang besar dan selesa
 • Ruang Makan terbuka
 • Skrin TV Gergasi
 • Tanjakan (‘Ramp’) Kerusi roda ( Mesra OKU)
 • Tempat letak kereta dan motorsikal
 • Kemudahan WIFI percuma
 • Air masakan dan minuman bertapis
 • Tandas Awam (Lelaki dan Wanita)
 • Suasana Taman (Garden) yang nyaman.
 • Sistem pesanan dan pembayaran berkomputer
 • Siaran TV ASTRO.